Weefkamer

Tot het eind van de 19e eeuw was het beroep van wever nog wijdverbreid. Daarnaast werd er in de meeste huishoudens ook nog voor eigen gebruik geweven.

Maar het weefgetouw dat in deze weefkamer staat is het werktuig van een beroepswever. Dat blijkt uit de afmetingen van het apparaat maar ook uit het houtsnijwerk op de balken. Op het weefgetouw met twee schaften kunnen lange banen van 80 cm breed geweven worden. Een ervaren wever kon hierop ongeveer een meter linnen per uur weven.

Op het platteland produceerden wevers hoofdzakelijk linnen, dat ze van de boeren in de omgeving betrokken. Die sponnen de linnendraad uit vlas die ze zelf verbouwden. Deze draden werden deels geverfd, voor ze geweven werden. Op die manier konden er patronen geweven worden met verschillend gekleurde ketting- en scheringdraden.