Speelgoed uit de hele wereld

Speelgoed uit de hele wereld: Hier staat de speelgoedverzameling opgesteld van de Keulse hogeschoollerares Barbara Schu. De zeer bereisde textielontwerpster heeft ruim vijfduizend stuks speelgoed verzameld. Oorspronkelijk had zij haar verzameling in 1988 aan het Keulse Rautenschrauch-Joes-Museum nagelaten.

Dit museum was helaas niet in staat om te voldoen aan de in het testament opgenomen eis dat de hele verzameling compleet en blijvend tentoongesteld zou worden, en daarom is de verzameling in 2005 naar ons museum gekomen. Dankzij de steun van de stad Konz en de spaarbankstichting Trier waren wij in de gelegenheid om de laatste nog leegstaande ruimte van onze hoeve, die zich min of meer in ruwe staat bevond, zodanig in te richten dat deze geschikt was om de verzameling in tentoon te stellen.
 


 

De verzameling wordt onder andere gepresenteerd in eveneens tot de verzameling behorende mahoniehouten kasten. Een zeer belangrijk onderdeel van de verzameling is een omvangrijke collectie zeldzaam houten speelgoed uit het Erzgebergte, zoals die in deze omvang en kwaliteit in privéverzamelingen noch in musea buiten het Erzgebergte te vinden is. Verder ligt de nadruk op poppen uit het brede scala aan volkskunst, tradities en souvenirs uit Latijns-Amerika, Rusland en Azië. Deze werden meestal als aandenken aan toeristen verkocht maar spelen ook een grote rol in de tradities van de landen van herkomst. Het gaat bij de geëxposeerde voorwerpen vooral om poppen, al zijn die niet per se altijd bedoeld geweest om mee te spelen, als versiering of als souvenir. Tenslotte werd volkskunst niet alleen voor werelds gebruik gefabriceerd maar vindt deze vaak zijn oorsprong vaak in het volksgeloof en daarmee samenhangende religieuze of magische gebruiken.
 


 

Er is een vage grens tussen volkskunst oftewel voorwerpen die naar traditionele voorbeelden van een etnische groep met de hand worden vervaardigd en souvenirs die meestal speciaal voor toeristen worden gemaakt. Zo worden in Mexico bijzonder mooi gemaakte duivelsfiguren aan toeristen verkocht die door de plaatselijke bewoners met Pasen als belichaming van de symbolische overwinning op het kwaad worden neergezet. In Japan maakt men ter gelegenheid van het lentefeest thuis poppetjes met miniatuurkeukengerei op een piramide met zeven verdiepingen om bij meisjes een ideaalbeeld van de samenleving over te brengen, en in India is het in bepaalde streken gebruik om voor het dussehra-feest een huisaltaar met miniatuurspeelgoed te versieren dat eveneens bij ons te koop is.
 


 

De tentoongestelde voorwerpen worden bij ons in een historisch-folkloristische context geplaatst. De meeste van deze figuren zijn afkomstig uit arme streken waar mensen bij gebrek aan andere bezigheden thuis dit soort figuren maakten. De geestkracht waarmee mensen zich met uiterst geringe middelen het hoofd boven water wisten te houden is zeer bewonderenswaardig.
 


 

Videos:

Eröffnung der Dauerausstellung "Spielzeug aus aller Welt" Sammlung Barbara Schu