Het bezoekerscentrum
Het voertuighal is een multifunctionele ruimte van het openluchtmuseum. Hier vinden speciale tentoonstellingen en grote demonstraties plaats, en bij slecht weer kunnen demonstraties die normaal gesproken buiten plaatsvinden op korte termijn hierheen verplaatst worden.

Schnaps- en viezproductie
De productie van viez, de naam die in deze streek gebruikt wordt voor cider, en vruchtenjenevers heeft in dit gebied een lange traditie. De grondstoffen komen uit het rijke aanbod aan appels, peren, kwetsen, pruimen en andere goede fruitsoorten uit met name de klimatologisch milde dalen van de Moezel en de Saar. De Romeinen namen al deze fruitsoorten uit het zuiden mee en plantten ze hier aan.

Wijnbouw aan de Moezel, de Saar en de Ruwer
Sinds de Romeinen de wijnstok in de Belgische en Germaanse provincies invoerden worden er al ononderbroken druiven verbouwd aan de Moezel en zijn zijrivieren. De wijn is hier dus al zo"n 2000 jaar bepalend voor het landschap. De Riesling-druiven die tegenwoordig zo karakteristiek zijn, werden waarschijnlijk pas in de 18e eeuw na een verordening van de vorst als cultuurdruif ingevoerd. Tot dan toe waren er verscheidene druivensoorten, onder andere de Elbling. Deze wordt nu nog aan de Duitse kant van de Boven-Moezel verbouwd. Trocken wordt deze wijn graag gedronken, en bovendien wordt hij ook vaak gebruikt als basiswijn bij de bereiding van sekt.

Kruidenierswinkel
Tot in de jaren "50 haalde je niet alleen levensmiddelen bij de kruidenier. Hier hoorde je ook hoe het met de zieke oude man uit de buurt ging en of de koe van de burgemeester al gekalfd had. Mensen hadden meer tijd. De boodschappen werden op de toonbank bij elkaar gezet en meestal liet je het bedrag opschrijven en betaalde je als een bepaald bedrag bereikt was.

Volksvroomheid in de schaduw van de Dom van Trier
Het thema van deze zaal verwijst naar de grote betekenis van het religieuze leven, met name in de kerkprovincie Trier. Onder het aartsbisdom Trier vielen tot de vrede van Westfalen in 1648 ook de bisdommen Metz, Toul en Verdun. Veel kloosters in Trier hadden landgoederen aan de andere kant van de grens in Lotharingen en Luxemburg.

Het schoolmuseum
De banken staan in rechte rijen opgesteld, de lapjes om de leien schoon te vegen zitten netjes vastgeknoopt en de lessenaar staat iets hoger dan de rest van de klas: zo zag een schoolklas uit de keizertijd er uit.Kinderwerelden
De tentoonstelling ‘Kinderwerelden’ omvat speelgoed voor kinderen, dat geheel in overeenstemming met de vroegere rolverdeling is ingedeeld naar speelgoed voor jongens en speelgoed voor meisjes.
Weefkamer
Tot het eind van de 19e eeuw was het beroep van wever nog wijdverbreid.


Cultuur van het wonen
Biedermeier woonkamer
In deze tentoonstellingsruimte gaan de meubels een interessante symbiose met de omgeving aan. De vloer, plafond, deurposten en ramen stammen uit de tijd dat het woongedeelte van de Roscheider Hof gebouwd werd, namelijk de jaren "20 van de 19e eeuw.

Biedermeier huiskamer
Biedermeier huiskamer met koffietafel:
In deze zaal staat een huiskamer opgesteld uit de tijd rond 1840, met een gedekte koffietafel. De tijd na de empire wordt gekenmerkt door een bescheiden burgerlijke levenshouding en een uitgesproken eenvoud. De huiselijkheid, de gezelligheid als gezin onder elkaar en in de vriendenkring komt ook in het meubilair van die tijd tot uitdrukking.

Dorpsherberg uit de jaren '30
De dorpsherbergen van de jaren '30 waren de aangewezen plek om gezelligheid te zoeken. Hier ontmoette je elkaar, hier hoorde je de laatste nieuwtjes, je vierde er feest en praatte er meningsverschillen uit. Zo'n herberg was echter wel in de eerste plaats een mannenaangelegenheid. Vrouwen die hier vaak gezien werden, kregen al gauw een slechte naam. De lucht was vervuld van sigaretten- en sigarenrook, en op tafel stonden viez-bekers en bier- en wijnglazen.

De torenklok of de meetbaarheid van de tijd
Met je digitale horloge om de pols is het moeilijk voor te stellen dat de plattelandsbevolking zich eeuwenlang aan de hand van de stand van de zon of eventueel aan de hand van het luiden van de middag- en avondklok moest oriënteren. Pas in de 18e eeuw werden hier en daar de kerktorens van grotere parochiekerken van een torenklok voorzien.

Aan het einde van een eeuw terugblikken is niets ongewoon. Zo begon het museum sinds het jaar 2000 met de opbouw van een presentatie van verscheidene ambachten en handwerken, die zich vooral in het landelijk gebied in het verloop van laatste 100 jaar gevestigd hebben. Bij deze „Ladengasse“ gaat het om een opeenvolging van in totaal 12 bedrijven en kleine handelszaken, die door hun straatvormige aaneenschakeling, door hun vensters en deuren, de bezoekers inzage mogelijk maken.

Tinnen figuurtjes
Op 8 mei 2005 werd de permanente tentoonstelling van tinnen figuurtjes uit de verzameling van Prof. Dr. Gerteis geopend. Dit “wereldje van tin”, dat niet uitsluitend bestaat uit tinnen soldaatjes, wordt tentoongesteld op een landgoedzolder van 220 m2 en omhelst vele duizenden figuurtjes. Voor deze collectie van wel meer dan 40.000 figuurtjes, die bij verzamelaars bekend is en die sinds tien jaar in Aach, een plaats ten noorden van Trier, tentoongesteld wordt, is op deze zolder een nieuw mooi onderkomen gevonden.

De cultuurgeschiedenis van het wassen
Om een indruk te krijgen van de inspanningen die vrouwen moesten leveren bij het wassen, moet men zich een beeld vormen van alle fasen die er tijdens een wasdag doorlopen moesten worden. Die wasdagen waren nog tot in de jaren "50 van de vorige eeuw een normaal verschijnsel. Op de boerderij was het toen nog gebruikelijk om te wassen met houtas, dan te spoelen in stromend water en daarna de was op het bleekveld te bleken te leggen. In de stad en bij de plattelandsburgerij had men alleen een waskeuken en buiten de waslijnen.

Wij gaan baden
Aangezien het de grootste tijd van het jaar nog veel te koud is om in de Mosel en in de Maaren te baden, tonen wij hoe men vroeger thuis een bad ingericht had: “badkuipen, waterkommen, zeepbakjes ...”, de tentoonstelling toont een spectrum van het “zich wassen” in de stad en buiten de stad. De thematiek strekt zich uit van het water, dat men nog moeizaam uit de bronnen moest scheppen tot het stromend water van een zuivere “Art-Deco”-badkamer uit de Trierse binnenstad.

Bakkerij Gail uit Polch im Maifeld
Aan het eind van de landbouwtentoonstelling treffen we in een aparte zaal de bakruimte van de voormalige bakkerij Gail uit Polch aan. Deze is weer opgebouwd in de toestand zoals die in de jaren "30 was. Bakker Wilhelm Gail liet indertijd door het ovenbouwbedrijf Karl Rotburst uit het nabije Bell een nieuwe stoomoven maken met twee boven elkaar liggende bakplaten. Vanaf de zijkant konden de kolen op het vuur geschept worden. Bovenop de oven staat de watertank om damp mee op te wekken.

Speelgoed uit de hele wereld
Hier staat de speelgoedverzameling opgesteld van de Keulse hogeschoollerares Barbara Schu. De zeer bereisde textielontwerpster heeft ruim vijfduizend stuks speelgoed verzameld. Oorspronkelijk had zij haar verzameling in 1988 aan het Keulse Rautenschrauch-Joes-Museum nagelaten. Dit museum was helaas niet in staat om te voldoen aan de in het testament opgenomen eis dat de hele verzameling compleet en blijvend tentoongesteld zou worden, en daarom is de verzameling in 2005 naar ons museum gekomen. Dankzij de steun van de stad Konz en de spaarbankstichting Trier waren wij in de gelegenheid om de laatste nog leegstaande ruimte van onze hoeve, die zich min of meer in ruwe staat bevond, zodanig in te richten dat deze geschikt was om de verzameling in tentoon te stellen.

De blik op het leven zoals het vroeger was en het sinds 10 jaren in ons eerste winkelstraatje voorgesteld wordt, stootte bij de museumbezoekers op zoveel interesse, dat de museumleiding besloot in de bovenverdieping van de oostvleugel een reeks verdere zaken uit magazijnbestanden, zoals de complete overname van onlangs opgeheven winkels, in enkele standen in te richten. Daarbij kon de voorstelling van het ambachtelijk leven van voor een tot twee generaties door verdere 12 scènes uitgebreid worden.

Hoedenwinkel Georg
In de portiek tot de binnenplaats bevindt zich sinds het voorjaar 2015 de hoedenzaak “Georg” uit de Brotstraße 26 in Trier. De zaak werd door zes generaties van de familie Georg bedreven. Vroeger hebben ze misschien ook nog zelf hoeden vervaardigd.

Tentoonstelling van kachel- en takenplaten
Vanaf de rozentuin leidt het pad naar het tentoonstellingsgebouw. Hier in de voormalige paardenstal van de Roscheider Hof een vaste tentoonstelling van kachel- en takenplaten te zien zijn.