Geschiedenis van de hoofdgebouwen

Het in situ, d.w.z. op de originele plaats bewaarde hofgoed van het Roscheider Hof, is de kiemcel van ons museum. Het beherbergt het grootste deel van de volkskundige tentoonstellingen.

Het bezoekerscentrum

Het voertuighal is een multifunctionele ruimte van het openluchtmuseum. Hier vinden speciale tentoonstellingen en grote demonstraties plaats, en bij slecht weer kunnen demonstraties die normaal gesproken buiten plaatsvinden op korte termijn hierheen verplaatst worden.


Aan de rand van de biertuin staan twee kleine huisjes die vroeger een soortgelijke functie hadden. Beide dienden om vee en goederen te wegen.

Clambour-paviljoen

Het rechthoekige vakwerkpaviljoen, dat onder monumentenzorg valt, staat vlak bij het ingangsgebouw van het museum. „Het Clambour paviljoen is een bijkantoor van de burgelijke stand van Trier en kan voor bruiloften geboekt worden“

Ons museumrestaurant is gevestigd in de voormalige paardenstal van het landgoed. Ook onze grootste schouwpanelen zijn hier te zien.


Schnaps- en viezproductie

De productie van viez, de naam die in deze streek gebruikt wordt voor cider, en vruchtenjenevers heeft in dit gebied een lange traditie. De grondstoffen komen uit het rijke aanbod aan appels, peren, kwetsen, pruimen en andere goede fruitsoorten uit met name de klimatologisch milde dalen van de Moezel en de Saar.

Wijnbouw aan de Moezel, de Saar en de Ruwer

Wijnbouw aan de Moezel, de Saar en de Ruwer: Sinds de Romeinen de wijnstok in de Belgische en Germaanse provincies invoerden worden er al ononderbroken druiven verbouwd aan de Moezel en zijn zijrivieren. De wijn is hier dus al zo"n 2000 jaar bepalend voor het landschap.

Kruidenierswinkel

Tot in de jaren "50 haalde je niet alleen levensmiddelen bij de kruidenier. Hier hoorde je ook hoe het met de zieke oude man uit de buurt ging en of de koe van de burgemeester al gekalfd had. Mensen hadden meer tijd.

Volksvroomheid in de schaduw van de Dom van Trier
Volksvroomheid in de schaduw van de Dom van Trier Het thema van deze zaal verwijst naar de grote betekenis van het religieuze leven, met name in de kerkprovincie Trier.

Het schoolmuseum

De banken staan in rechte rijen opgesteld, de lapjes om de leien schoon te vegen zitten netjes vastgeknoopt en de lessenaar staat iets hoger dan de rest van de klas: zo zag een schoolklas uit de keizertijd er uit.

Kinderwerelden

De tentoonstelling ‘Kinderwerelden’ omvat speelgoed voor kinderen, dat geheel in overeenstemming met de vroegere rolverdeling is ingedeeld naar speelgoed voor jongens en speelgoed voor meisjes.

Weefkamer

Tot het eind van de 19e eeuw was het beroep van wever nog wijdverbreid. Daarnaast werd er in de meeste huishoudens ook nog voor eigen gebruik geweven.

Cultuur van het wonen

Cultuur van het wonen, Biedermeier woonkamer: In deze tentoonstellingsruimte gaan de meubels een interessante symbiose met de omgeving aan.

Biedermeier huiskamer

Biedermeier huiskamer met koffietafel: In deze zaal staat een huiskamer opgesteld uit de tijd rond 1840, met een gedekte koffietafel. De tijd na de empire wordt gekenmerkt door een bescheiden burgerlijke levenshouding en een uitgesproken eenvoud.

Dorpsherberg uit de jaren '30

De dorpsherbergen van de jaren '30 waren de aangewezen plek om gezelligheid te zoeken. Hier ontmoette je elkaar, hier hoorde je de laatste nieuwtjes, je vierde er feest en praatte er meningsverschillen uit. Zo'n herberg was echter wel in de eerste plaats een mannenaangelegenheid.

De torenklok of de meetbaarheid van de tijd

De torenklok of de meetbaarheid van de tijd. Met je digitale horloge om de pols is het moeilijk voor te stellen dat de plattelandsbevolking zich eeuwenlang aan de hand van de stand van de zon of eventueel aan de hand van het luiden van de middag- en avondklok moest oriënteren.


Ambachten in de 20e eeuw: Aan het einde van een eeuw terugblikken is niets ongewoon. Zo begon het museum sinds het jaar 2000 met de opbouw van een presentatie van verscheidene ambachten en handwerken, die zich vooral in het landelijk gebied in het verloop van laatste 100 jaar gevestigd hebben.

Tinnen figuurtjes

Op 8 mei 2005 werd de permanente tentoonstelling van tinnen figuurtjes uit de verzameling van Prof. Dr. Gerteis geopend. Dit “wereldje van tin”, dat niet uitsluitend bestaat uit tinnen soldaatjes, wordt tentoongesteld op een landgoedzolder van 220 m2 en omhelst vele duizenden figuurtjes.

De cultuurgeschiedenis van het wassen

De cultuurgeschiedenis van het wassen: Om een indruk te krijgen van de inspanningen die vrouwen moesten leveren bij het wassen, moet men zich een beeld vormen van alle fasen die er tijdens een wasdag doorlopen moesten worden. Die wasdagen waren nog tot in de jaren "50 van de vorige eeuw een normaal verschijnsel.

Wij gaan baden

Aangezien het de grootste tijd van het jaar nog veel te koud is om in de Mosel en in de Maaren te baden, tonen wij hoe men vroeger thuis een bad ingericht had: “badkuipen, waterkommen, zeepbakjes ...”, de tentoonstelling toont een spectrum van het “zich wassen” in de stad en buiten de stad.

Bakkerij Gail uit Polch im Maifeld

Bakkerij Gail uit Polch im Maifeld: Aan het eind van de landbouwtentoonstelling treffen we in een aparte zaal de bakruimte van de voormalige bakkerij Gail uit Polch aan. Deze is weer opgebouwd in de toestand zoals die in de jaren "30 was.

Speelgoed uit de hele wereld

Speelgoed uit de hele wereld: Hier staat de speelgoedverzameling opgesteld van de Keulse hogeschoollerares Barbara Schu. De zeer bereisde textielontwerpster heeft ruim vijfduizend stuks speelgoed verzameld. Oorspronkelijk had zij haar verzameling in 1988 aan het Keulse Rautenschrauch-Joes-Museum nagelaten.


Ambachten in de 20e eeuw: (2):De blik op het leven zoals het vroeger was en het sinds 10 jaren in ons eerste winkelstraatje voorgesteld wordt, stootte bij de museumbezoekers op zoveel interesse, dat de museumleiding besloot in de bovenverdieping van de oostvleugel een reeks verdere zaken uit magazijnbestanden,

Hoedenwinkel Georg

In de portiek tot de binnenplaats bevindt zich sinds het voorjaar 2015 de hoedenzaak “Georg” uit de Brotstraße 26 in Trier. De zaak werd door zes generaties van de familie Georg bedreven. Vroeger hebben ze misschien ook nog zelf hoeden vervaardigd.


Het parapluatelier van Genevriére, dat vroeger in Koblenz was gevestigd, is in augustus 2020 in ons museum geopend. De werkplaats van Elmar Genevrière is een van de laatste paraplufabrieken van een nu uitgestorven ambacht.

Tentoonstelling van kachel- en takenplaten

Voorwerpen van ijzergieten vormen een van de zwaartepunten van de collectie van het museum. De grotere ingezamelde voorwerpen waren voornamelijk keukenfornuizen, verwarmingskachels, alsmede meegenomen, haard- en kachelplaten.