De goederenloods van Konz

In het jaar 1860 werd door een private spoorwegmaatschappij op het traject Trier-Saarbrücken het station van Konz gebouwd, met een vertakking naar Luxemburg. In 1878 vond de bouw plaats van de zogenaamde "Kanonenbahn" van Koblenz via Trier naar Metz.
In het kader van deze maatregel werd het station Karthaus gebouwd. Als gevolg van het verhoogde goederenverkeer werden in 1888 twee goederenhallen aan het station van Konz bijgebouwd, een naast het hoofdgebouw de nu in het openluchtmuseum gebouwde hal, een andere tegenover het hoofdgebouw, welke later privaat door de firma Prenzel gebruikt werd, maar tenslotte wegens oorlogsschade gesloopt werd.


Der Güterschuppen am alten Standort am Bahnhof Konz


Ook de nu overgebrachte hal werd vanaf september 1944 door artilleriegeschut van het US-leger, vanuit richting Luxemburg, beschadigd. Deze dateringen stemmen overeen met wat gevonden werd bij de afbraak van de hal. Een van de spoorstaven, die deel uitmaakte van de verhoogde bodem van de hal, droeg het jaartal 1882. dus moet de hal later ontstaan zijn.

Bij de spoorweg werden zeker alle grotere en kleinere zendingen van firma's uit Konz, zoals Zettelmeyer of KUAG, via deze hal afgehandeld.

Ooit lukte het een kist, overgeladen in de goederenhal van Konz, tot zelfs in de bovenregionale boulevardpers. De bankbediende Karl Hardt werd op 23 juni 1964 gearresteerd, nadat hij zich in een kist per lucht- en spoorvracht van Berlijn over Frankfurt naar Konz had laten transporteren. Voor een expediteur van Konz kwam de kist, die hij aan de goederenhal had overgeladen, opvallend over. Als hij ze bij de levering aan de familie van Hardt liet openen, nam de bedrieger de benen, die zijn bank voor 240000 D-Mark had opgelicht. De misdadiger werd evenwel een weinig later op de Saar-spoorbrug aangehouden. Eigenlijk zou de reis van de gezochte man, tegen wie een arrestatiebevel was uitgevaardigd, over Luxemburg naar Canada leiden. In de kist overleefde hij meerdere dagen zonder eten.

De in het openluchtmuseum opgerichte hal zal een tentoonstellingsruimte herbergen, die het transport en omslag van goederen op het spoor weergeeft, in de tijdruimte van 1900-1960. Op de spoorzijde zal een stuk spoorweg gereconstrueerd worden waarop een goederenwagon zal geplaatst worden.