Oil mill

In de zomer van 2006 is de gerenoveerde oliemolen in Konz-Niedermennig als dependance van het museum ingewijd. De molen, die in het dal van de Niedermenniger Bach staat, stamt uit het midden van de negentiende eeuw en was nog tot in de jaren zestig van de vorige eeuw in gebruik. Vanuit Konz is de molen per auto of fiets snel te bereiken, maar men kan ook te voet over de asfaltweg door het Jeuchbachdal naar Niedermennig wandelen.

Bezichtiging
De oliemolen en de molenvijver zijn aan de buitenkant vrij toegankelijk. Binnen is de molen in de zomer enkele malen op zondag van 14 tot 16 uur en op open-monumentendag te bezichtigen. Bij die gelegenheid worden ook het waterrad en het molenmechaniek in werking gesteld. Jaarlijks vindt op vaderdag bij de oliemolen het populaire oliemolenfeest plaats.

Als u zich van tevoren aanmeldt bestaat er voor groepen ook de mogelijkheid voor een rondleiding..
Klik voor Kaart met molen

oil mill


Geschiedenis van de oliemolen
Men neemt aan dat er in de 18e eeuw reeds een molen in Niedermennig moet hebben gestaan, maar dat deze tussen 1793 en 1803 verdwenen is. Vijftig jaar lang was er in Niedermennig geen oliemolen. Dankzij de secularisering werd de verplichting om van een bepaalde molen gebruik te maken (de zogenaamde banmolen) opgeheven zodat iedereen zijn oogst kon laten persen waar hij maar wilde. Dat leidde tot een aanzienlijke opleving van het molenbedrijf, die wat betreft het district Trier aan de hand van de volgende getallen duidelijk wordt: halverwege de 19e eeuw werden er 1749 molens geregistreerd, waaronder 379 oliemolens.

De oliemolen van Niedermennig werd in het jaar 1849 gebouwd. Opdrachtgever was molenaar Heinich Müller, geboren in 1800 in Niedermennig. De schilddakmolen is met zijn oppervlakte van ongeveer acht bij acht meter tamelijk bescheiden van afmeting. Het maalwerk werd aangedreven met water uit de Niedermenniger Bach. De natuurlijke loop van deze beek werd daartoe via een aangelegde molenbeek omgeleid naar een molenvijver met een oppervlakte van 1100 m² en een inhoud van 900 m³. De klantenkring van de molen strekte zich uit tot Pellingen, Hentern, Wiltingen en Kommlingen. De molenaars van Niedermennig waren tevens boeren en wijnbouwers.


oil mill


Interieur van de molen:
In de oliemolen bevindt zich nog een deel van het molenmechaniek in de vorm van de molenstenen en het drijfwerk. In de oostelijke hoek van de binnenruimte stond de oliepers die ook met het molenmechaniek werd aangedreven. Tussen de pers en de molen stond de oven waarin het kleingemaakte materiaal verhit werd. De oogst werd dus gemalen, verhit en geperst.

De eerste renovatie:
In 1919 werden renovaties aan de oliemolen uitgevoerd om schade aan het gebouw, de inrichting en het mechaniek te verhelpen, zoals uit een aanvraag blijkt. De molen was tot 1943 en na een restauratie van 1949 tot in de jaren zestig onafgebroken in bedrijf. Kort na de oorlog speelde vanwege de slechte onderhoud van het land het persen van beukennoten een belangrijke rol. Verder werden vooral lijnzaad en noten geperst. In 1967 werd de molen ten slotte stilgelegd. En in 1992 stierf de laatste molenaar van Niedermennig, Nikolaus Müller.

Project herstel oliemolen

In 1979 werd de molen door de stad Konz onder leiding van de toenmalige dorpsleider Ingo Adam aangekocht om de molen van de ondergang te redden. Van 1991 tot 2002 werd het object dankzij aanzienlijke bijdragen van monumentenzorg, dorpsvernieuwing en uit eigen middelen van de stad Konz gerestaureerd. Bij deze restauratie speelde de Heimat- und Verkehrsverein Tälchen een zeer belangrijke rol dankzij hun belangeloze inzet.

Al sinds 1995 bestonden er plannen om in een tweede fase de buitenkant te restaureren. In 2000 werd om te beginnen het molenrad hersteld. Toen de noodzakelijke aankoop van grond was gelukt en de goedkeuring was afgekomen voor een aanzienlijke financiële bijdrage uit Europese middelen, konden in september 2005 de werkzaamheden beginnen. Eerst werd vanaf de Niedermenniger Bach een nieuwe geul gegraven die de nieuwe molenvijver van water kan voorzien. Het tegenwoordige molenrad bevindt zich ongeveer 1,20 meter hoger dan het voormalige rad, waardoor de geul 150 meter lang moest worden. De vijver heeft een inhoud van 500 kubieke meter en drijft, als de schuif openstaat, via een nieuwe houten geul het molenrad aan. Er zijn geen plannen om het molenrad voortdurend in bedrijf te houden aangezien er dan steeds een zeker doorstroomvolume (van 61 per seconde) moet zijn.

Als de molen in bedrijf is komt het water daarna via het molenrad en anders via de noodoverloop weer in de Niedermenniger Bach terecht. Het verblijf bij de oliemolen moet aantrekkelijker gemaakt worden door de aanleg van een grasmat, het creëren van zitmogelijkheden en een nieuwe inrichting van de omgeving, iets wat zowel de inwoners als de toeristen ten goede zal komen. De werkzaamheden werden in mei 2006 met succes afgerond. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de buitenkant werd onder leiding van dorpsleider Klever en zijn medestrijders alles op alles gezet om het molenmechaniek in de molen zelf weer op gang te krijgen. Daarvoor moest een tandrad met een doorsnede van 900 mm worden gemaakt en moest de constructie binnen worden verstevigd. Een technisch en sociaal cultuurmonument is op deze manier voor de komende generaties bewaard gebleven.