School met woonhuis uit Würrich

Deze voormalige school werd in 1996 door medewerkers van het openluchtmuseum in Würrich afgebroken en wordt op dit moment in het Hunsrück-gehucht van het museum weer opgebouwd.

Op 14 mei 2000 kon er feest gevierd worden omdat de binten waren aangebracht.


Daarna diende het huis voor de demonstratie van vakwerkbouw en voor overeenkomende schoolklassenprojecten. De voor schoolklassen te gevaarlijke werken in de bovenste verdiepingen werden in 2007 door museumarbeiders en vakfirma's uitgevoerd en het gebouw werd in 2008 ingericht en voor het publiek geopend. Daar er geen foto's of nauwkeurige beschrijvingen van het uiterlijk van de schoollokalen in de late 17de eeuw zijn, was het niet mogelijk, een schoollokaal uit die tijd te reconstrueren. Op het gelijkvloers bevindt zich een tentoonstelling rond het thema „School“, in de bovenverdieping een tentoonstelling rond het thema „Conservering van levensmiddelen“.


school  uit Würrich


Uit de kroniek van Belg en Würrich die de heer Willy Wagner heeft samengesteld en in 1996 heeft gepubliceerd, blijkt dat er waarschijnlijk al omstreeks 1700 in Würrich een school was. Wanneer de school precies gesticht is, staat niet vast, maar er is een goed aanknopingspunt. Er is uit de jaren '30 van de 18e eeuw een rekenboek bewaard gebleven dat door een onderwijzer uit Würrich geschreven is. Zo'n boek wordt vast niet meteen al in de eerste jaren na de oprichting van een basisschool geschreven, zodat aangenomen kan worden dat de school op dat moment al enige tijd bestond. Verder levert de ouderdom van het gebouw zelf ook nog een aanwijzing. Bij het afbreken van het huis zijn er enige houtmonsters genomen door het dendrolaboratorium van Dr Sibylle Bauer in Trier. Zeven daarvan konden worden geanalyseerd. Daarmee zijn drie verschillende bouwfasen van het gebouw gedocumenteerd. Het oudste deel van het huis is de benedenverdieping van het woongedeelte, op de onderste foto is dat het rechterdeel van het huis tot en met de voordeur. Het hout van het vakwerk werd in het voorjaar van 1680 gekapt en groen verwerkt, zoals indertijd gebruikelijk was. Als men ervan uitgaat dat het huis vanaf het begin als school bedoeld is geweest, dan is deze in de jaren '80 van de 17e eeuw gesticht.De school was van oorsprong een gebouw met één verdieping dat tegelijkertijd als onderwijzerswoning dienst deed. In die tijd kwamen er op de Hunsrück vrijwel geen huizen met twee bouwlagen voor. De plattegrond wijkt af van het schema dat in de Voor-Hunsrück gebruikelijk was. Normaal gesproken liep de gang naar de keuken. In dit geval bevindt zich aan het eind van de gang de huiskamer van het onderwijzersgezin, een ruimte die tegelijkertijd dienst deed als klaslokaal. In 1836 werd hier op een oppervlak van 25 vierkante meter aan 70 kinderen uit Würrich, Belg en Altlay les gegeven.


school  uit Würrich


Het huis werd in de 18e eeuw uitgebreid tot zijn huidige omvang. Dat blijkt uit het kadaster van 1830. De dendrochronologische analyse toonde aan dat het hout van de eerste verdieping van het woonhuis in de winter van 1760 gehakt werd en ook nu weer groen, dus in het voorjaar daarop, gebruikt werd. De onderwijzerswoning werd uitgebreid met slaapkamers op de eerste verdieping en een graanzolder onder het dak. Ook werd er een werkruimte aangebouwd, op de onderste foto is dat het linkerdeel van het gebouw met de poort. Toch vonden de lessen tot halverwege de 19e eeuw nog steeds in de huiskamer van de onderwijzer plaats. Pas toen dat door het toenemende aantal leerlingen lastig werd – in 1840 meldde de toenmalige schoolmeester dat hij in de kleine ruimte aan 70 leerlingen les moest geven – werd er een nieuw klaslokaal gebouwd. Daarna werd het oude schoolhuis alleen nog als onderwijzerswoning gebruikt.

Uit de dendrochronologische analyse blijkt dat in die tijd een grote verbouwing heeft plaatsgevonden. Het hout van de wand tussen de stal en de schuur werd in het jaar 1860 na de vegetatieperiode omgehakt en in het voorjaar van 1861 gebruikt. Het gebouw verkeerde voortdurend in slechte staat, zoals uit diverse documenten naar voren komt. Deze documenten gaan terug tot het jaar 1822. Sinds die tijd werden gemeentearchieven in het staatsarchief in Koblenz bewaard. Ten slotte werd het huis verkocht. Het bleef nog tot 1950 bewoond. Daarna stond het meer dan 40 jaar leeg.Al in 1977 fotografeerde de grondlegger van ons museum, professor Rolf Robischon, het huis met het oog op de verplaatsing ervan naar het museum. Op de oorspronkelijke plek was het vakwerkhuis op het laatst volledig met leisteen bekleed. Maar in het museum zal het worden opgebouwd zoals het er rond 1830 uitzag. Bij de tentoonstelling in het hoofdgebouw van de Roscheider Hof is een klaslokaal te bezichtigen zoals deze er zo'n eeuw geleden uitgezien moet hebben. In het schoolhuis van Würrich zal te zien zijn hoe er meer dan 170 jaar geleden in deze omgeving les gegeven werd.