Bos- en houtmuseum

Het houtmuseum bevindt zich in een modern tentoonstellingsgebouw aan de voet van het Hunsrückdorpje. Het werd in de jaren 2004-2005 dankzij aanzienlijke steun van de regionale bosbouwersbond Trier-Saarburg opgericht en in oktober 2006 geopend.


Het bosmuseum is naast de uitbeelding van de land- en wijnbouw de derde zuil waarop onze beschrijving van de leefwereld uit voorbije tijden berust. Op de tentoonstelling is te zien hoe de mensen van de bosbouw, de houtvesterij en de jacht leefden.


Holzmuseum


Tegenwoordig kun je je nog maar nauwelijks voorstellen hoe belangrijk hout vroeger voor mensen was. Naast toepassing in de houtbouw en als grondstof voor meubels was het eeuwenlang voor veel mensen de enige energiebron. Dat heeft ook tot roofbouw geleid. Kleine ijzerfabriekjes (die ook op de Hunsrück voorkwamen) hebben vaak het bos in de omgeving volledig te gronde gericht. Er zijn gebieden waar het bos zich daarna nooit meer heeft hersteld.


Holzmuseum


Tegenwoordig dient het bos vooral als een plaats voor rust en ontspanning. We willen met name jonge mensen ervan overtuigen dat het bos een waardevol goed is waarmee voorzichtig moet worden omgesprongen.

Naast de thematische tentoonstelling over bos en hout, waar vele voorwerpen en informatieborden te zien zijn, zijn in het bosmuseum ook een wagenmakerij en een boswachterskantoor uit de jaren dertig van de vorige eeuw te bezichtigen.

Videos:

Opening van het bosmuseum op 15 oktober 2006, met toespraken van museumdirecteur dr. U. Haas en van burgemeester W. Manns, die tevens voorzitter is van de regionale bosbouwersbond. Muzikale omlijsting: jachthoornblazerskorps Saarburg; Video: Helge Klaus Rieder, oktober 2006